1F 尼龙扎带及周边产品

2F 热缩套管及热缩电缆附件

3F 冷缩电缆附件

4F 插拔头及母联器

联 系  人:
李猛 先生 (销售部 经理)
电      话:
86 0577 67307913
移动电话:
15869651925
传      真:
86 0577 67307911
地      址:
中国 浙江 永嘉县 乌牛东蒙工业园区环山路168号
邮      编:
325103
公司主页: